Fire fleksible kombinasjonsbygg

Egglaget vil bestå av totalt fire bygninger med god parkering og lett tilkomst. Bygningene kan tilpasses ulike behov. Tar du kontakt allerede nå, er det store muligheter for å skreddersy et eller flere bygg til dine behov.

Bygg A har grunnflate på 4650 m2. Bygg B og C er 4130 m2. Bygg D er på 3915 m2. Alle fire bygningene er planlagt med kontordel i fire etasjer. Bygg D er planlagt med fire etasjer over det hele.